Historia

Początek naszej działalności to rok 1993 i jest związany z wyjazdem pierwszej polskiej rodziny na misję do Almaty w Kazachstanie. Kilka lat później kolejne dwie rodziny dołączyły do nich a w międzyczasie było wiele osób, które na różny sposób angażowały się w pracę misyjną wśród Kazachów (głównie poprzez krótkoterminowe wyjazdy do Almaty).

W roku 2002 Misja ana Wschód „delegowała” kolejną rodzinę. Tym razem  do Łucka na Ukrainie. Półtora roku temu inne małżeństwo rozpoczęło pracę w zachodniej Ukrainie, w Orżewie k.Torczyna.

Dzisiaj, choc większość naszych misjonarzy powróciła do Polski (głównie z powodów finansowych) wciąż pragniemy uczestniczyć i mieć realny wpływ w życiu duchowym Kościoła w Kazachstanie i na Ukrainie.

Nasze cele realizujemy poprzez projekty wyjazdowe do w/w krajów, współpracę na gruncie lokalnym z zaproszonymi grupami ludzi (np.studentów) ze Wschodu oraz działania popularyzatorskie i edukacyjne w kraju. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej, organizujemy wystawy, spotkania z kulturą wschodu, a także prezentacje związane z działaniami misyjnymi w społeczeństwach muzułmańskich i postsowieckich.