Spotkania

Regularne spotkania MnaW:
– informacje o rozwoju MnaW
– relacje z życia misjonarzy MnaW
– organizowanie podróży misyjnych
– omawianie spraw organizacyjnych MnaW
– nauczanie dotyczące tematów misyjnych
– modlitwa o działania misyjne.