Doświadczenie

Poprzez osobiste zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w rodzinnych uroczystościach budujemy relacje z ludźmi – ich kultura ogarnia nas. Miliony ludzi zamieszkuje stepy, pustynie i góry Średniej Azji i Kaukazu. Wszędzie tam odkrywamy, że poszczególne kraje i regiony nie mają jasno określonej formy, lecz są poszatkowanymi, przemieszanymi, przepełnionymi różnorodnością językową i etniczną krainami poszukującymi własnej tożsamości. Przez lata zaobserwowaliśmy, że mieszkańcy pragną odnaleźć cel życia i miejsce w tym świecie. Zafascynowani tymi ludźmi i ich kulturą zdecydowaliśmy się poświęcić kolejne lata i środki na wspólne poszukiwania i odkrywanie ich przeznaczenia w świetle Bożego celu istnienia.