Duchowość

Lata sowieckich wpływów ograniczyły religijną świadomość i doprowadziły do sekularyzacji społeczeństwa zamieszkującego Euroazję, szczególnie miasta. Marksizm wykluczał istnienie duchowości w życiu człowieka a władza zabraniała praktyk religijnych. W obecnych czasach zachodni kapitalizm niesie wypełnienie pustki materializmem. To on dla wielu stał się celem i sensem życia. „Trudno jest wierzyć w Boga, jeśli całe życie uczono nas ateizmu”, „Jestem Muzułmaninem ale jestem ateistą ponieważ powątpiewam w istnienie Boga”, „Allah – tak, ale to co rzeczywiście się liczy to pieniądze i znajomości”. Rosyjscy uczeni twierdzą, że religią tego regionu jest szamanizm i animizm przykryty cienką warstwą Islamu. Dlatego też spotykamy na ulicach gadałki przepowiadające przyszłość, gabinety uzdrowicieli oraz przeróżnych ekstrasensów. Ludzie podróżują do świętych miejsc, modlą się do przodków i głęboko wierzą w znaczenie snów. Jednak religijność społeczeństwa oparta jest na duchowości Islamu i swoją tożsamość wyraziliby stwierdzeniem „Jestem Muzułmaninem”.