Historia

Początek naszej działalności to rok 1993 i jest związany z wyjazdem pierwszej polskiej rodziny na misję do Centralnej Azji. Kilka lat później kolejne dwie rodziny dołączyły do nich a w międzyczasie było wiele osób, które na różne sposóby angażowały się w pracę misyjną głównie poprzez krótkoterminowe wyjazdy.


W roku 2002 Misja na Wschód „delegowała” kolejną rodzinę. Tym razem  do Łucka na Ukrainie. Półtora roku temu inne małżeństwo rozpoczęło pracę w zachodniej Ukrainie.


Dzisiaj, choc większość naszych misjonarzy powróciła do Polski (głównie z powodów finansowych) wciąż pragniemy uczestniczyć i mieć realny wpływ w życiu duchowym Kościoła w Kazachstanie i na Ukrainie.

 

Nasze cele realizujemy poprzez projekty wyjazdowe do w/w krajów, współpracę na gruncie lokalnym z zaproszonymi grupami ludzi (np.studentów) ze Wschodu oraz działania popularyzatorskie i edukacyjne w kraju. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresumisji i komunikacji międzykulturowej, organizujemy wystawy, spotkania z kulturą wschodu, a także prezentacje związane z działaniami misyjnymi w społeczeństwach muzułmańskich i postsowieckich.


 Kultura

 

Przez lata sowiecka sztucznie stworzona kultura charakteryzowała się rosyjską mową i komunistyczną ideologią, ateistycznym światopoglądem, obchodzeniem sowieckich świąt i porzucaniem rdzennych tradycji regionu, aby przez to zbliżyć się do idealnego obrazu społeczeństwa. Upadek komunizmu zniszczył sztuczną harmonię i stworzył nacjonalne konflikty, w których grupy etniczne pragną posiąść wolność do wyrażania swojej własnej odrębności i autentycznej kultury. Części tej mozaiki zaczęły nabierać kształtów, a piękno różnic kulturowych staje się coraz bardziej widoczne. Narody nie chcą już dłużej być sowieckie, jak wcześniej im kazano, chcą odzyskać swoją tożsamość i dzielić się nią z resztą świata.


 Duchowość


Lata sowieckich wpływów ograniczyły religijną świadomość i doprowadziły do sekularyzacji społeczeństwa zamieszkującego Euroazję, szczególnie miasta. Marksizm wykluczał istnienie duchowości w życiu człowieka a władza zabraniała praktyk religijnych. W obecnych czasach zachodni kapitalizm niesie wypełnienie pustki materializmem. To on dla wielu stał się celem i sensem życia. „Trudno jest wierzyć w Boga, jeśli całe życie uczono nas ateizmu”, „Jestem Muzułmaninem ale jestem ateistą ponieważ powątpiewam w istnienie Boga”, „Allah – tak, ale to co rzeczywiście się liczy to pieniądze i znajomości”. Rosyjscy uczeni twierdzą, że religią tego regionu jest szamanizm i animizm przykryty cienką warstwą Islamu. Dlatego też spotykamy na ulicach gadałki przepowiadające przyszłość, gabinety uzdrowicieli oraz przeróżnych ekstrasensów. Ludzie podróżują do świętych miejsc, modlą się do przodków i głęboko wierzą w znaczenie snów. Jednak religijność społeczeństwa oparta jest na duchowości Islamu i swoją tożsamość wyraziliby stwierdzeniem „Jestem Muzułmaninem”.


Doświadczenia

 

Poprzez osobiste zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w rodzinnych uroczystościach budujemy relacje z ludźmi – ich kultura ogarnia nas. Miliony ludzi zamieszkuje stepy, pustynie i góry Średniej Azji i Kaukazu. Wszędzie tam odkrywamy, że poszczególne kraje i regiony nie mają jasno określonej formy, lecz są poszatkowanymi, przemieszanymi, przepełnionymi różnorodnością językową i etniczną krainami poszukującymi własnej tożsamości. Przez lata zaobserwowaliśmy, że mieszkańcy pragną odnaleźć cel życia i miejsce w tym świecie. Zafascynowani tymi ludźmi i ich kulturą zdecydowaliśmy się poświęcić kolejne lata i środki na wspólne poszukiwania i odkrywanie ich przeznaczenia w świetle Bożego celu istnienia.