Ciekawe Artykuły

TAM warto być... Herrnhut !

 

 W maju tego roku razem z żoną i grupą przyjaciół z mojego Kościoła w Krotoszynie wybraliśmy się, aby odwiedzić syna jednego z tych małżeństw, który po skończeniu studiów we Wrocławiu zaangażował się ze swoją przyjaciółką ( a obecnie żoną ) Agnieszką  w służbę i wolontariat misyjny w Centrum Chrześcijańskim Jesus-Haus w Herrnhut.

Miejsce to od wielu lat intrygowało nas swoją bogatą historią misyjną oraz aktualnym powrotem do odnowienia służby modlitewnej 24 godz/dobę połączonym z przygotowywaniem biblijnym i praktycznym każdego chrześcijanina do zaangażowania się w służbę misyjną wg Nakazu Misyjnego Jezusa z Mat. 27, 18-20.

Poniżej postaram się przybliżyć historię tego unikalnego miejsca i ludzi, którzy pozostawili po sobie heroiczne dzieło będące niezwykłym świadectwem w dziejach historii kościoła oraz osobistą relację z pobytu i uczestnictwa w aktualnych działaniach w Centrum Chrześcijańskim Jesus-Haus dwóch młodych ludzi : Agnieszki i Szymona.

Miejscowość Herrnhut znajduje się w Niemczech, niedaleko Gorlitz ( ok. 30 km od przejścia granicznego Gorlitz - Zgorzelec ). Herrnhut znaczy „Straż Pańska” lub „Miejsce, które strzeże Bóg”.

Miejscowość została założona w 1722 roku w dobrach Mikołaja Ludwika hrabiego von Zinzendorfa. Do Saksonii w czasie kontrreformacji w XVIII wieku przybywały różne grupy wierzących, aby uchronić się przed prześladowaniami i represjami, które miały wtedy miejsce w Czechach. W tym okresie nie było wolności religijnej dla wszystkich kościołów protestanckich. Protestanci musieli opuścić swój kraj, albo przejść na katolicyzm, albo przejść do podziemia. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyjechało z Czech do różnych krajów szukając wolności religijnej. Herrnnhut stało się ostoją dla niewielkiej garstki tej fali emigrantów, która pragnęła szukać oblicza Boga Ojca i służyć mu całym swym sercem.

Wizją właściciela miejscowości było wybudowanie wspólnoty chrześcijańskiej z osób traktujących swoje chrześcijaństwo jako powołanie w tym świecie i żyjących ściśle według zasad Pisma Świętego. Mieszkańcy należeli do Jednoty Braterskiej (Unitas Fratrum), której korzenie sięgały przebudzenia duchowego z XV w., a przybywali z różnych kościołów i krajów.

Przełomowym dniem w historii tej miejscowości był 13 sierpnia 1727 roku.  W czasie pamiątki Wieczerzy Pańskiej zebrani doświadczyli wylania Ducha Świętego, podobnie jak pierwszy kościół w Jerozolimie w dniu Zielonych Świąt. W wyniku tego błogosławieństwa od Boga nastąpiła przemiana życia miejscowości widoczna w jakości życia jego mieszkańców oraz ich gorliwości w modlitwach. Powołano straże (grupy) modlitewne, które na zmianę modliły się przez 24 godziny na dobę. Modlitwa ta trwała przez ponad 120 lat.

Wkrótce zrodziło się u nich  wielkie pragnienie wstawiania się o ludzi w innych krajach, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii Jezusa Chrystusa, bądź nigdy go nie doświadczyli w osobistym życiu. W ciągu następnych lat wysłano setki misjonarzy na wszystkie kontynenty. Powstały liczne pieśni, wydano pierwszy protestancki śpiewnik, dzieła, przewodniki do studiowania Biblii przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i wykorzystywane przez różne kościoły protestanckie.

Herrnhut stało się znane w świecie jako miejsce pierwszej protestanckiej wspólnoty chrześcijańskiej organizującej misje po całym świecie. Mieszkańcy rozpoczęli ewangelizować pogan o 50 lat wcześniej niż pozostałe kościoły protestanckie. Bracia Morawscy poszli za głosem Wielkiego Posłannictwa, przecierając drogę nowoczesnym misjom. W samym tylko XVIII wieku założyli stacje misyjne na Wyspach Dziewiczych ( 1732 ), Grenlandii ( 1733 ), w Ameryce Północnej ( 1734 ), Laponii i Ameryce Południowej ( 1735 ), Afryce Południowej ( 1736 ) i na Labradorze ( 1770 ). Ich głównym celem było niesienie Ewangelii na krańce świata. Tę pasję odzwierciedla wyraźnie stosunek liczby misjonarzy do ogólnej liczby członków ich kościoła. Wynosił on 1:60 w porównaniu z 1:5000 w innych ówczesnych kościołach protestanckich.

Jedną z cech misji Braci Morawskich, która umożliwiła wysyłanie tak ogromnej liczby misjonarzy, był fakt, że każdy misjonarz musiał utrzymywać się sam. Ruch ten wyrósł ze środowiska rzemieślników. Dla wszystkich było oczywiste, że misjonarze wyjeżdżając zabiorą ze sobą swój warsztat pracy. Była to więc ewangelizacja połączona z pracą zawodową.

Jak pisze William Danker ( w „Profit for the Lord” ) : „Najważniejszą zasługą braci morawskich było podkreślenie faktu, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem i powinien świadczyć o Bogu swoja codzienną pracą. Gdyby przykład braci studiowano dokładniej, być może przedsiębiorca zachowałby w świecie misji honorowe miejsce obok duchownego, nauczyciela i lekarza.”

Wizyta w Herrnhut staje się inspiracją dla chrześcijan. Atmosfera panująca w tym miasteczku jest magnesem przyciągającym kolejne odwiedziny. Do miejscowości tej przyjeżdżają osoby z całego świata. Zobaczyliśmy urokliwe miasteczko z zabytkowymi budowlami, domami mieszkalnymi i uliczkami, które są świadectwem historii. Wiele budynków posiada tablice z opisem ich przeznaczenia. Czytając tablice na budynkach można wyobrazić sobie, jak funkcjonowała wspólnota. Oprócz budynków prywatnych znajdują się budynki dla misjonarzy, wdów, sierociniec, szkoły, biblioteki, domy schronienia dla przyjezdnych itd. W mieście jest unikalny cmentarz powstały w 1730 r. zwany Bożą Rolą (Gottesacker), na którym spoczywa 6000 osób. Jest on symbolem równości wszystkich. Wszystkie nagrobki wyglądają jednakowo – skromne płyty z piaskowca z imieniem, nazwiskiem, datami życia i cytatem z Biblii lub z pieśni. 

W jednym z obiektów Herrnhut, byłym domu handlowym prowadzonym niegdyś przez  Abrahama Durningera, powstało 1 stycznia 2005 r Christliches Zentrum Herrnhut e.V., zmieniając nazwę na Jesus Haus. Pragnieniem Centrum jest, że aby to miejsce nadal było błogosławieństwem dla  mieszkańców Herrnhut, okolic i nie tylko. Powstał w nim Dom Modlitwy i Służby. Celem jego jest, aby być domem modlitwy i uwielbienia. Dom ten jest pełen osób z różnych krajów szukających Pana w modlitwie i służbie, zarówno osobiście jak i zbiorowo.

Pragnieniem i modlitwą mieszkańców Jesus-Haus jest przywrócenie pierwotnego powołania wspólnoty z Herrnhut : czuwania modlitewnego 24 godz./dobę i 7 dni w tygodniu o wszystkie kraje i narody, do których nie dotarło przesłanie Ewangelii. Szczególne miejsce w tych modlitwach mają trzy kraje i narody, które otaczają Herrnhut tj. Niemcy, Polska i Czechy. Służą ku temu wydzielone w obiekcie pomieszczenia na stałą modlitwę i uwielbienie oraz pokój do modlitw o uzdrowienia. Można z nich korzystać o każdej porze roku, dnia i nocy przyjeżdżając do Herrnhut i wpisując się w grafik modlitewny o narody świata.

Gospodarze Jesus-Haus, mają serce dla chrześcijan wszystkich wyznań, tradycji i środowisk.  Identyfikują się z kościołami w ruchu charyzmatycznym i działają w darach Ducha Świętego.

Centrum oferuje dla zainteresowanych osób Szkołę Uczniostwa oraz praktyczną służbę krótko- i długoterminową w ramach wolontariatu. 

_________________________________________________________________________________

 

                                         Herrnhut – tam warto być…

                                                          Część  2  : teraźniejszość:

W poprzednim odcinku skrótowo przedstawiłem bogatą historię wspólnoty Braci Morawskich i ich wpływ na współczesne chrześcijaństwo.

Nadmienię jeszcze, że ślady różnorodnych ich działań mamy także w Polsce. W wyniku rozrostu wspólnoty i związanych z tym ponownych prześladowań ze strony oficjalnego, tradycyjnego nurtu kościoła protestanckiego i ówczesnych władz Bracia Morawscy musieli uchodzić na wschód i szukać schronienia w Polsce. Migrowali w stronę Śląska oraz także poprzez Leszno, Krotoszyn aż do Zelowa. Wszędzie po drodze zakładając swoje wspólnoty i budując obiekty kościelne, które służą ludziom do dzisiaj np. jak to jest w Lesznie, Krotoszynie czy Zelowie. Zachęcam aby odkrywać w historii swoich miast śladów działalności bytności Braci Morawskich.

Jako Misja Na Wschód zachęcamy i staramy się pomagać wszystkim ludziom chcącym zaangażować  się w pracę i służbę narodom pochodzącym z rejonu Azji i wschodniej Europy. Taka możliwość jest poprzez odwiedzenie Herrnhut oraz skorzystanie z oferty współpracy w  działaniach wspólnoty w Jesus-Haus. Można się tam dołączyć do weekendowych  spotkań modlitewnych o misje na całym świecie  lub pomocy uchodźcom z Azji, którzy tam dotarli i szukają swojego miejsca do życia ewentualnie przyjeżdżając  i włączając się do służby wolontaryjnej krótko i długoterminowo. Dogodnością tego typu działań jest bliskość położenia Herrnhut ( 200 km od Wrocławia autostradą ) oraz niskimi kosztami pobytu. Zachęcamy zatem zainteresowane osoby  do odwiedzenia Herrnhut i Jesus-Haus !

Mieszkają tam i służą oraz zdobywają misyjne doświadczenie Szymon i Agnieszka Dzieliccy z Krotoszyna, którzy  przedstawią nam jak dzisiaj działa Jesus-Haus  oraz swoją  historię i świadectwo. Osoby chętne  odwiedzenia i zwiedzenia Hernhut oraz Jesus-Haus prosimy o osobisty kontakt z Szymonem Dzielicckim : szymondzielicki@gmail.com lub bezpośrednio z Jesus-Haus na stronie : http://www.czherrnhut.de/jesus-haus/en/

Służba wśród uchodźców:

W Jesus-Haus została zorganizowana grupa osób, które 2 razy w tygodniu  regularnie odwiedzają ośrodki dla uchodźców w Lobau i Zittau. Są to oddalone o 20 km od Herrnhut miasteczka, w których prowadzimy kawiarenkę i organizujemy czas dla osób mieszkających w środku. Gramy z nimi w gry planszowe, ping ponga lub jakiekolwiek inne gry, które ułatwiają nam budowanie relacji opartej na wspólnie spędzonym czasie, a także rozmowie. Osoby z którymi mamy kontakt często czują się samotne  i brakuje im bliskich i przyjaciół z którymi mogliby spędzać czas dlatego właśnie tak ważne jest nawiązanie relacji i okazanie im zainteresowania i miłości w tak bardzo obcym dla nich środowisku. Wiemy, że dla nich nawet proste rozmowy znaczą wiele, gdyż znajomość języka często nie pozwala na głębsze tematy. Mamy jednak tłumaczy, także gdy jest taka potrzeba i czujemy, że jest odpowiedni na to czas rozmawiamy o Bogu oraz niejednokrotnie możemy się razem modlić . Mieliśmy okazję brać udział w modlitwie o zbawienie oraz uczestniczyć w chrztach uchodźców z którymi się spotykamy.

Royal Rangers:

W Jesus Haus działa także Royal Rangers, czyli tzw. chrześcijański skauting. Zbiórki dla dzieci i młodzieży odbywają się raz na dwa tygodnie, w lecie odbywa się główny obóz oraz krótkie wyjazdy biwakowe.

Wolontariat:

W Jesus-Haus poza szkołą uczniostwa jest możliwość stażu, który trwa 3, 6 lub 9 miesięcy. Program składa się z pracy praktycznej w domu modlitwy oraz modlitwy i uwielbienia. Mężczyźni pracują przy odnowie budynku, a kobiety zajmują się utrzymaniem czystości i gotowaniu w części dla gości. Poza służbą praktyczną osoby, które przyjeżdżają na staż zostają wprowadzone w rytm życia domu modlitwy, który w bardzo dużej mierze opiera się na spotkaniach modlitewnych oraz uwielbieniach a także doświadczeniu życia w małej wspólnocie. Duży nacisk kładziony jest na indywidualną relację z Bogiem. W programie oferowane są nauczania, wspólne studium Biblijne, krótkie wyjazdy misyjne oraz mentoring.  

Goście:

Dla gości Jesus Hausu zainteresowanych historią Braci Morawskich, po wcześniejszym zgłoszeniu, organizowane są wycieczki po najważniejszych miejscach Herrnhut. Dostępna jest również opcja z polskim tłumaczeniem. Goście odwiedzającący nas w weekendy mogą świętować razem z nami Szabat, który odbywa się w każdy piątek o godzinie 18:00 oraz raz w miesiącu 24h weekend uwielbienia, a trzy razy do roku 100 godzin uwielbienia i modlitwy, w których można brać czynny udział np. przyjechać ze swoim kościołem/ zespołem/ przyjaciółmi i wziąć sesje modlitwene lub uwielbieniowe.