O nas

Miliony ludzi zamieszkuje rozległe stepy i wysokie góry Średniej Azji i Kaukazu. Kolejne miliony spotykamy w europejskiej części byłego ZSRR. Wszyscy ci ludzie poszukują celu w swoim życiu, miejsca w nowym świecie. Poznając ich samych oraz ich kulturę zapragnęliśmy pomóc im w poszukiwaniach i odkrywaniu ich przeznaczenia teraźniejszego i wiecznego. Jesteśmy wierzącymi ludźmi, pochodzącymi z różnych wyznań. Wspólnie pragniemy być posłuszni wielkiemu posłannictwu Jezusa – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę”. Wspólnotę celów i więzi przyjaźni nazwaliśmy „Misją na Wschód”.

 


  2015...

 

Misja Na Wschód z przyjemnością informuje, że niedawno nawiązała współpracę partnerską z organizacją Interserve International.


Interserve i Misja Na Wschód mają bardzo podobne wizje dotyczące angażowania się w służbę holistyczną (całościową), wpływającą na życie ludzi i całych wspólnot w różnych wymiarach i na różnych poziomach. Starają się służyć w takich miejscach i w takich rolach, gdzie mogą mieć wpływ na realne zmiany w życiu tych, którym służą. Cenią bliskie więzi z innymi ludźmi, wiarygodność i możliwość demonstrowania i dzielenia się Ewangelią o Jezusie poprzez budowanie relacji i służbę na rzecz lokalnego kościoła.

Od czasu powstania w roku 1952, wizja Interserve nie uległa zmianie i dotyczy transformacji życia poszczególnych ludzi i społeczeństw poprzez spotkanie z Jezusem Chrystusem. Obecnie Interserve jest prawdziwie międzywyznaniową i międzynarodową wspólnotą chrześcijan przynoszącą miłość Bożą do ludów Azji i świata arabskiego, poprzez słowa i czyny. Gdziekolwiek pracują, czynią to w partnerstwie, służąc kościołowi globalnemu i zachęcając do działania nowe ruchy misyjne. Ich partnerzy używają swoich zawodowych umiejętności, takich jak wiedza medyczna, edukacja teologiczna, nauczanie czy, dzielić się miłością Chrystusa z ludźmi, wśród których żyją i pracują. Działają jak sól i światło w najtrudniejszych rejonach świata, w posłuszeństwie wobec nakazu misyjnego Jezusa, aby „Idżcie i czyńcie uczniami wszystkie narody.”

Jako Misja Na Wschód wraz z Interserve będziemy chcieli zachęcać wierzących w Polsce do zrozumienia tego, jak mogą się zaangażować w misji poprzez modlitwę, praktyczne działania i wsparcie finansowe, a także umożliwiać kościołom oraz osobom indywidualnym zaangażowanie się w misję.

 

Więcej informacji o Interserve: proszę sprawdzić www.interserve.org.